Tấm Lợp Bitum Phủ Đá (Xanh dương – đồng phẳng) Mã BT16

Liên hệ báo giá

Mã SP: BT16 (Đồng phẳng)

Màu sắc: Xanh dương

Kích thước: 1000*333*2.8 (+-) 0.2mm

Số lượng: 21 tấm/hộp