Series of World Famous Tales

Series of World Famous Tales - Level 3

Pinocchio - Cậu bé người gỗ

Aladdin - Aladdin và cây đèn thần

Little red riding hood - Cô bé quàng khăn đỏ

Series of World Famous Tales - Level 4

Sleeping beauty - Công chúa ngủ trong rừng

Goose Girl - Cô gái chăn ngỗng

12 Dancing Princesses - Mười hai nàng công chúa khiêu vũ

Trả lời