Website hiện đang tạm khóa, vui lòng liên hệ bộ phận hỗ trợ: 0832839123 - [email protected]

Thành lập công ty

Công ty được thành lập để cung cấp các máy móc thiết bị sản xuất ngành nhựa cho các công ty sản xuất khắp mọi miền đất nước như : Công ty cổ phần Nhựa Nam Thái Sơn, Công ty cổ phần nhựa An Phát, Công ty cổ phần nhựa OPEC, Công ty cổ phần nhựa Hưng Yên…

This entry was posted in . Bookmark the permalink.